Vi er en Internetbutik, der sælger bøger til alle, der har fugle som hobby eller interesse.
Butikken drives af frivillige, der alle brænder for interessen for fugle.

Bestil et abonnement, og bliv ambassadør for et blad, der laves af frivillige, der alle har opdræt af fugle som hobby

Dansk Fuglehold er Danmarks største, ældste og mest alsidige blad om fugle, der opdrættes under beskyttede forhold.

Næste nummer af Dansk Fuglehold

Dansk Fuglehold nr. 5/2021 udkommer den 11. oktober. I bladet kan du bl.a. læse om:

Pastel mokkagrå mågefinke
Blåvinget græsparakit
Opdræt af gittervinget ringastrild
Regnvagtel
Opdræt af brillekakadu
På fugleekskursion i Vestafrika
Opdræt af lys sortkronet korthalepapegøje
Diamantdue
Opdræt af rødhalet minla
De sorthalede conurer
Trefarvet glansstær
Opdræt af dværgpapegøjer
Nonneastrild

Tidligere årgange

Du kan købe hele årgange eller enkelte blade tilbage fra år 1987. For at købe årgange ældre end dem, der er vist på siden, bedes du tage kontakt via kontaktformularen på forsiden. Du kan se hvilke blade vi har på lager og priserne på dem her.

Samlebind

Samlebind til Dansk Fuglehold